หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นครพนม เพิ่มศักยภาพด้านบัญชีให้กับบุคลากรในโรงเรียน ตชด.
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2552 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม โดย นายศุภชัย กุสลาศรัย หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด จัดอบรมโครงการตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หลักสูตร การจัดทำบัญชี โครงการส่งเสริมสหกรณ์และโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันให้กับบุคลากร ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โดยมี พ.ต.ท.คุณาวุฒิ สุริโย รองผู้กำกับการ กองกำกับการตำรวจตระเวณชายเเดนที่ 23 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม ณ โรงแรมวิวโขง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2552 โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำบัญชี กลุ่มกิจกรรมสหกรณ์ กลุ่มกิจกรรมผลิตทางการเกษตร และกลุ่มกิจกรรม อาหารกลางวัน สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดแก่นักเรียน รวมทั้งแนะนำ ให้นักเรียนสามารถจัดทำบัญชีกิจกรรมต่าง ๆ ได้ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ครูจากโรงเรียนตำรวจตระเวณชายเเดนและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่ จังหวัดนครพนม รวมทั้งสิ้น 26 คน
t20090518120644_13660.jpg
t20090518120646_13661.jpg
t20090518120649_13663.jpg
t20090518120652_13664.jpg
t20090518120655_13666.jpg
t20090518120657_13667.jpg
t20090518120701_13669.jpg
t20090518120703_13670.jpg
t20090518120707_13672.jpg
t20090518120709_13673.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888