หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.2 เพิ่มทักษะการตรวจสอบกิจการและสร้างเครือข่ายผู้ตรวจสอบกิจการในพื้นที่
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 ได้จัดอบรมโครงการเสริมสร้าง ความเข็มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์ หลักสูตร "การเพิ่มศักยภาพ การตรวจสอบกิจการ"สำหรับผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์และผู้ที่สนใจ ปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการที่ผ่านการอบรมหลักสูตรเบื้องต้นแล้ว โดยมี นางสาวกาญจนา บัณฑูรรังษี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม ณ โรงแรม เคพี แกรนด์ จันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2552 การอบรมดังกล่าวมีกำหนดจัดระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2552 ซึ่งมี วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะ สามารถปฏิบัติงานตรวจสอบ กิจการของสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเตรียมความพร้อมให้กับ ผู้ที่สนใจจะปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการในอนาคต อันจะยังประโยชน์ต่อ ระบบสหกรณ์ ก่อให้เกิดความโปร่งใส เข้มแข็ง และเป็นอิสระได้อย่างยั่งยืน ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์และผู้สนใจที่จะ ปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการสหกรณ์ จำนวน 84 คน และในโอกาสนี้ นางสาวสมรัก เกิดกฤษฎานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 ได้มอบแนวทางในการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ตรวจสอบกิจการด้วยกัน โดยใช้ช่องทางการสร้างเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการตรวจสอบ กิจการและทำกิจกรรมร่วมกัน ตลอดจนเพื่อสร้างสรรค์สังคมตามโอกาสอันควร พร้อมทั้งได้มอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้าผ่านการอบรมครั้งนี้ด้วย
t20090429183549_12696.jpg
t20090429183548_12697.jpg
t20090429183547_12699.jpg
t20090429183546_12700.jpg
t20090429183545_12702.jpg
t20090429183544_12703.jpg
t20090429183542_12705.jpg
t20090429183541_12706.jpg
t20090429183541_12708.jpg
t20090429183540_12709.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888