หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

บัญชีอาชีพ เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างชุมชนเข้มแข็ง
การรวมกลุ่มของประชาชนในท้องถิ่นที่มีวิถีชีวิตร่วมกันและดำเนินงาน ในเชิงธุรกิจที่จะก่อให้เกิดรายได้แก่สมาชิก เป็นการรวมกลุ่มกันในรูปแบบ ที่เรียกว่า “วิสาหกิจชุมชน” โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะเศรษฐกิจถดถอย แรงงานจำนวนไม่น้อยที่ถูกเลิกจ้างจะกลับคืนสู่ภาคเกษตรกรรม แรงงานคืนถิ่น เหล่านี้ หากมีการรวมกลุ่มกันสร้างผลิตภัณฑ์ จัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพ หรือ ดำเนินงานเชิงธุรกิจในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน ซึ่งถือว่าเป็นระบบที่สามารถ สร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างความเข้มแข็งให้แก่สมาชิกในชุมชนได้ เป็นอย่างดี พร้อม ๆ กับการใช้บัญชีเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการกำกับดูแล ทางการเงินและพัฒนาธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ ก็จะช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน ที่ผ่านมากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้จัดทำโครงการพัฒนาการบัญชี วิสาหกิจชุมชนขึ้น เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือให้วิสาหกิจชุมชนได้ใช้ รูปแบบบัญชีที่เหมาะสมกับธุรกิจ และสามารถจัดทำบัญชีและงบการเงิน เพื่อนำไปใช้ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้เร็วขึ้น นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้ วิสาหกิจชุมชนใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหาร ควบคุมต้นทุนการผลิต ค่าใช้จ่าย หรือประกอบการพิจารณาลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ ได้ พบกับเรื่องราวและทัศนะของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ที่ใช้ ”บัญชีอาชีพ” เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างชุมชนเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ในรายการ ป.ล.รักเมืองไทย ช่วง “สร้างคนแข็งขัน องค์กรแข็งแรง” ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2552 เวลา 06.20 – 06.50 น.
t20090429181751_12603.jpg
t20090429181750_12604.jpg
t20090429181815_12606.jpg
t20090429181815_12607.jpg
t20090429181813_12609.jpg
t20090429181813_12610.jpg
t20090429181810_12612.jpg
t20090429181811_12613.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888