หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดประชุมชี้แจงระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 นายศุภชัย บานพับทอง อธิบดีกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงระบบข้าราชการ ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance and Potential System หรือ HiPPS) โดยมีผู้แทนจากสำนักงาน ก.พ. ประกอบด้วย ดร.ปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์นักบริหารระดับสูง และนางเธียรทอง ประสานพานิช ที่ปรึกษาเกี่ยวกับ ภาพรวมระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง เข้าร่วมประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบดังกล่าว ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการสำนัก / สถาบัน ตลอดจนข้าราชการกลุ่มเป้าหมาย ณ ห้องฝึกอบรม อาคาร 4 ชั้น 4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
t20090428142046_12533.jpg
t20090428142046_12534.jpg
t20090428142043_12536.jpg
t20090428142044_12537.jpg
t20090428142039_12539.jpg
t20090428142038_12540.jpg
t20090428142036_12542.jpg
t20090428142035_12543.jpg
t20090428142033_12545.jpg
t20090428142032_12546.jpg
t20090428142030_12548.jpg
t20090428142029_12549.jpg
t20090428142028_12551.jpg
t20090428142027_12552.jpg
t20090428142025_12554.jpg
t20090428142024_12555.jpg
t20090428142023_12557.jpg
t20090428142022_12558.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888