หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

อุทัยธานี ร่วมเปิด "หมู่บ้านภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน...ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงฯ"
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2552 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี โดย นายชูศักดิ์ สมบุญ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด ร่วมเปิด "หมู่บ้านภูมิปัญญา แห่งแผ่นดิน ขยายผลสู่ปวงชนชาวไทย และหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดอุทัยธานี" โดยมี นายชนม์ชื่น บุญญานุศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ณ บริเวณโรงเรียนบ้านหนองไผ่ หมู่ 12 ตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี กิจกรรมดังกล่าวจัดโดยจังหวัดอุทัยธานีมีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลสำเร็จ จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เหมาะสมกับภูมิสังคม ของจังหวัด มาเผยแพร่ให้กับปวงชนชาวไทยได้เห็นความสำคัญและน้อมนำ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในด้านการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ การนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี ได้ร่วมจัดนิทรรศการพร้อมทั้งสอนแนะ การจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน โดยมี นางสุธาสินี เหมะ และนายสาคร อำภา ครูบัญชีอาสาประจำจังหวัด เป็นวิทยากรบรรยายความรู้ให้แก่เกษตรกรและประชาชน ทั่วไปที่เข้าร่วมงาน หวังให้เกษตรกรและประชาชนนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิต ประจำวันสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้รับความสนใจจาก ผู้ที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
t20090424150733_12409.jpg
t20090424150732_12410.jpg
t20090424150730_12412.jpg
t20090424150730_12413.jpg
t20090424150728_12415.jpg
t20090424150727_12416.jpg
t20090424150724_12418.jpg
t20090424150724_12419.jpg
t20090424150721_12421.jpg
t20090424150721_12422.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888