หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กรมตรวจบัญชสหกรณ์ระดมสมอง สร้างจรรยาข้าราชการ เสริมสร้างธรรมาภิบาล สร้างราชการให้โปร่งใส
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2552 นางจิรภา อิสโรภาส ผู้เชี่ยวชาญด้าน สอบบัญชี ให้เกียรติเป็นประะธานการประชุมคณะทำงานจัดทำร่างข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อพิจารณาการจัดทำร่าง ข้อบังคับฯ สำหรับบุคลากรในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ใช้ถือปฏิบัติเป็นแนวทาง ในการปฏิบัติราชการอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า เพื่อผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ โดยได้รับเกียรติจาก นายปกรณ์ เพ็ญภาคกุล ผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน ร่วมให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ ร่างข้อบังคับฯ ดังกล่าวในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมผู้บริหาร อาคาร 3 ชั้น 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
t20090423172918_12316.jpg
t20090423172917_12317.jpg
t20090423172915_12319.jpg
t20090423172914_12320.jpg
t20090423172913_12322.jpg
t20090423172912_12323.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888