หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท. 9 เพิ่มศักยภาพการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2552 นางกฤษณา กฤษณวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด การสัมมนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีระดับภาค ปี 2552 สำหรับอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีที่เป็นแกนนำระดับอำเภอและระดับจังหวัดในพื้นที่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9และข้าราชการที่รับผิดชอบโครงการเสริมสร้างฯ จำนวน 65 คน และมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเป็นครูและการสร้างเครือข่ายของครูบัญชีทั้ง 7 จังหวัด เพื่อแสดงวิสัยทัศน์ในการทำงานและเทคนิคการสอนการสร้างเครือข่ายให้เพื่อนครูได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ระหว่างวันที่ 21 - 22 เมษายน 2552 ณ เขาชันรีสอร์ทเฮอริเทจ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง การนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ปราชญ์บ้านชะโงกน้ำ ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง พร้อมได้รับฟังการบรรยายเศรษฐกิจพอเพียงกับบัญชีครัวเรือนจากอาจารย์สุขุม ทองขุนดำ วิทยากรประจำศูนย์ปราชญ์บ้านชะโงกน้ำ และศึกษาเส้นทางย้อนรอยประวัติศาสตร์การเสด็จประพาสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในเขตพื้นที่ทะเลสาบสงขลา – พัทลุง
t20090423152825_12254.jpg
t20090423152824_12255.jpg
t20090423152822_12257.jpg
t20090423152822_12258.jpg
t20090423152820_12260.jpg
t20090423152819_12261.jpg
t20090423152817_12263.jpg
t20090423152817_12264.jpg
t20090423152814_12266.jpg
t20090423152814_12267.jpg
t20090423152812_12269.jpg
t20090423152812_12270.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888