หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.สระบุรี เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านบัญชีให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เมื่อเร็ว ๆ นี้ นางรัตนา เหตุคุณ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมการจัดทำบัญชีวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้ สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชี สามารถนำความรู้ ที่ได้รับไปปรับใช้ในการบริหารจัดการและวางแผนทางการเงินของวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนเพื่อให้การสนับสนุนและช่วยเหลือทางด้านบัญชีแก่วิสาหกิจชุมชน โดยมีข้าราชการในสังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรีเป็นวิทยากร บรรยายความรู้ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดสระบุรี จำนวน 99 คน ณ โรงแรมเกี่ยวอัน ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
t20090422162927_12222.jpg
t20090422162930_12223.jpg
t20090422162933_12225.jpg
t20090422162936_12226.jpg
t20090422162939_12228.jpg
t20090422162941_12229.jpg
t20090422162945_12231.jpg
t20090422162947_12232.jpg
t20090422162950_12234.jpg
t20090422162953_12235.jpg
t20090422162955_12237.jpg
t20090422162959_12238.jpg
t20090422163002_12240.jpg
t20090422163005_12241.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888