หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กรมตรวจฯ เดินหน้าพัฒนาโปรแกรมให้บริการสินเชื่อแก่สมาชิกสหกรณ์ผ่านระบบ ATMนายเกรียงศักดิ์ บุณยะสุต รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในฐานะ โฆษกกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้มีการพัฒนา โปรแกรมระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลสมาชิกสหกรณ์เข้ากับเครือข่าย ATM ของธนาคาร เพื่อขยายคุณภาพการให้บริการแก่สมาชิกสหกรณ์ ให้สามารถทำธุรกรรมการเงิน ผ่านเครื่อง ATM ได้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วของสมาชิกและลดค่าใช้จ่ายดำเนินการ ของสหกรณ์ ในเบื้องต้นได้นำร่องให้บริการแก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวง ยุติธรรม ผ่านระบบ ATM ของธนาคารกรุงไทยเป็นแห่งแรก ทั้งนี้โปรแกรมระบบ เชื่อมโยงฐานข้อมูลทาง ATM กับธนาคารได้พัฒนาเพิ่มเติมจากโปรแกรมระบบ บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์เวอร์ชั่น 2.1 ที่ทำหน้าที่เป็นฐานข้อมูลการจัดการของ สหกรณ์แบบครบวงจร ตั้งแต่การเก็บฐานข้อมูลของสมาชิก เงินให้กู้ เงินรับฝาก และการจัดทำงบการเงิน ในกรณีที่สมาชิกสหกรณ์ต้องการรับเงินกู้ที่สหกรณ์ อนุมัติวงเงินไว้แล้วก็สามารถดำเนินการผ่านบัตร ATM ของธนาคารที่สมาชิก สหกรณ์นั้นเปิดบัญชีไว้ได้ โดยระบบจะเป็นตัวกลางเชื่อมโยงฐานข้อมูลผ่าน เครือข่าย ATM ของธนาคาร สามารถให้บริการเบิกถอนเงินได้ทันทีตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ และโปรแกรมดังกล่าวยังจะพัฒนาให้ใช้ได้กับทุกธนาคารอีกด้วย นายเกรียงศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า เพื่อเป็นการป้องกันการผิดพลาดในการเชื่อมโยง ระบบดังกล่าวกรมฯ จึงเฝ้าระวังการใช้งานอย่างใกล้ชิด คาดว่าภายใน 3 เดือน ตั้งแต่ เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2552 หากการนำร่องใช้งานโปรแกรมดังกล่าวเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะเผยแพร่การให้บริการสู่สหกรณ์ออมทรัพย์อื่นอีก จำนวน 454 สหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์เวอร์ชั่น 2.1 ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยสหกรณ์จะไม่เสียค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโปรแกรม ดังกล่าว จากแนวคิด...การเป็นศูนย์กลางข้อมูลทางการเงิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จึงไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาการให้บริการแก่สหกรณ์และสมาชิก และคิดค้นพัฒนา นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อวัตถุประสงค์สูงสุดคือ สมาชิกพึงพอใจและมีความสุข กับระบบสหกรณ์ นายเกรียงศักดิ์กล่าว

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888