หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จ พระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จทรงเยี่ยมและติดตาม การดำเนินงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระราชูปถัมปภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยมี นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ทูลเกล้าถวายรายงานการดำเนินงานโครงการ ดังกล่าว ณ บ้านกู่ลายมือ หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2552 การนี้ นางพัทธนันท์ พันธุ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมเฝ้ารับเสด็จ
t20090421155021_12146.jpg
t20090421155022_12147.jpg
t20090421155029_12149.jpg
t20090421155028_12150.jpg
t20090421155036_12152.jpg
t20090421155037_12153.jpg
t20090421155043_12155.jpg
t20090421155042_12156.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888