หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ตาก เสริมทักษะความรู้ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยทางการเงินให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2552 นางสาวสดศรี พันธุ์วิไล หัวหน้าสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร หรือ CFSAWS:ss สำหรับผู้บริหารและฝ่ายจัดการของสหกรณ์และกล่มเกษตรกร เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือดังกล่าวซึ่งสามารถช่วยให้สหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกรได้รับทราบถึงระดับการวิเคราะห์และเตรียมความพร้อมเพื่อ เฝ้าระวังทางการเงิน อันจะเป็นประโยชน์ด้านการบริหารจัดการโดยอาศัยข้อมูล ทางการเงิน นำไปสู่ความมั่นคงของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ผู้เข้าประชุม ประกอบด้วย ประธานกรรมการหรือกรรมการ ฝ่ายจัดการของสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกร ข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัดสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ที่ 6 จำนวน 37 คน โดยมีข้าราชการกลุ่มพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดตาก
t20090421154417_12115.jpg
t20090421154417_12116.jpg
t20090421154415_12118.jpg
t20090421154414_12119.jpg
t20090421154412_12121.jpg
t20090421154411_12122.jpg
t20090421154409_12124.jpg
t20090421154409_12125.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888