หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.8 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ให้กับเครือข่ายไอที ไตรมาส 2
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2552 นางมาลัย เนียมสวัสดิ์ รองอธิบดี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพ สำหรับเครือข่ายไอที ไตรมาส 2” จัดโดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รวมทั้งเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ จากการศึกษาดูงานการใช้โปรแกรมระบบบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุขภูเก็ต จำกัด เพื่อสร้างเครือข่ายเข้มแข็งให้กับผู้ปฏิบัติงาน ด้านคอมพิวเตอร์ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการพัฒนางานกำกับ ให้คำแนะนำตลอดจนการแก้ไขปัญหาการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กับ สหกรณ์ได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ในองค์กร ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศประจำสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ 1 – 10 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และทีมพัฒนาระบบสารสนเทศของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำนวน 52 คน กำหนดประชุมเชิงปฏิบัติการเมื่อวันที่ 6 – 9 เมษายน 2552 ณ โรงแรมรอยัล พาราไดส์ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
t20090421152926_12084.jpg
t20090421152926_12085.jpg
t20090421152924_12087.jpg
t20090421152923_12088.jpg
t20090421152921_12090.jpg
t20090421152921_12091.jpg
t20090421152919_12093.jpg
t20090421152918_12094.jpg
t20090421152917_12096.jpg
t20090421152916_12097.jpg
t20090421152914_12099.jpg
t20090421152914_12100.jpg
t20090421152911_12102.jpg
t20090421152910_12103.jpg
t20090421152909_12105.jpg
t20090421152907_12106.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888