หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


Learning English Thinking our new agricultural cooperative model To a large extent, weak management and financial performance by agricultural cooperatives has often beendescribed as a result of lack of education and understanding in cooperativesvaluesand principles. In fact, the education and understanding has been part of their performance driver, but not the whole story. The real issue behind the story would be economics. On new paradigm, any agricultural co-ops success or failure depends primarily on how well it performs its economic purpose rather than social purpose. Based on success stories of some countries, agricultural co-ops have to go through their changing the way they perceive and operate them. ความคิดเกี่ยวกับรูปแบบใหม่ของสหกรณ์การเกษตร โดยส่วนใหญ่มักเป็นที่เข้าใจว่า การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการและการเงิน ที่อ่อนแอของสหกรณ์การเกษตรทั้งหมด เป็นผลสืบเนื่องมาจากขาดความรู้และความเข้าใจในคุณค่าและหลักการสหกรณ์เป็นหลัก ในความเป็นจริงความรู้และความเข้าใจเป็นแค่ส่วนหนึ่งของตัวขับเคลื่อนในการปฏิบัติงาน ไม่ใช่เป็นกุญแจไขปัญหาทั้งหมดโดยทีเดียว ยังมีกุญแจดอกสำคัญอีกดอกหนึ่งที่ไขปัญหาเรื่องนี้ นั่นคือการไม่บรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจ ในแนวคิดใหม่นี้เห็นว่าสหกรณ์การเกษตรใดจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว ขึ้นอยู่ที่ว่าสหกรณ์จะดำเนินงานตามความมุ่งหมายทางด้านเศรษฐกิจได้ดีมากน้อยเพียงใด มากกว่าที่ี่จะดำเนินงานตามความมุ่งหมายทางด้านสังคมเพียงอย่างเดียว จากประสบการณ์ของประเทศที่ประสบความสำเร็จในเรื่องการพัฒนาสหกรณ์การเกษตรได้ชี้ให้เห็นว่า สหกรณ์การเกษตรจะต้องยอมรับเป้าหมายด้านเศรษฐกิจและนำไปปฏิบัติให้เห็นผลจริง

ข่าว/บทความยอดนิยม

ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

news_bullet Learning English : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (22/03/2550)
news_bullet สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan: NPL) ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรปี 2555
news_bullet ผู้สอบบัญชีสหกรณ์มีบทบาทและหน้าที่ในการป้องกันและตรวจสอบการทุจริตในสหกรณ์ได้อย่างไร
news_bullet "อ้อย"รวบรวมผลผลิตขยายตัว 26.43%
news_bullet ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาสที่ 2/2558
news_bullet ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไทย ปี 2549 (28/03/2550)
news_bullet ขนิษฐา มะโนสมบัติครูบัญชีอาสา จังหวัดเชียงรายใช้ศาสตร์พระราชานำทางชีวิต พลิกวิกฤตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
news_bullet มิติทางการเงินที่มีผลต่อหนี้สินของสหกรณ์ประมงในประเทศไทย
news_bullet สหกรณ์ไทย ...คืนกำไรสู่สมาชิก 80.52 %
news_bullet รายงานภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาส 4/2555
news_bullet เงินออมภาคสหกรณ์ไทย รายไดรมาส ปี 2562
news_bullet กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหาร
news_bullet สินเชื่อและหนี้ที่ชำระไม่ได้ตามกำหนด /(NPL) ภาคสหกรณ์ไทยเป็นไปในทิศทางใด ในปี 2561
news_bullet สถานการณ์ด้่านเศรษฐกิจของสหกรณ์ประมงกับทิศทางแนวโน้มปี 2562
news_bullet เงินออมภาคสหกรณ์ไทย ปี 2561

จำนวนคนอ่าน 5442 คน

จำนวนคนโหวต 3 คน

โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ  star_yellow star_yellow star_yellow half_star_yellow

  ให้ 1 คะแนน
 
33%
  ให้ 2 คะแนน 0%
  ให้ 3 คะแนน 0%
  ให้ 4 คะแนน 0%
  ให้ 5 คะแนน
 
67%

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888