หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กรมตรวจฯ จัดเสวนา สร้างชีวิตใหม่อย่างพอเพียงด้วยบัญชีครัวเรือน
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2552 ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ รัฐมนตรีช่วย ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานเสวนา “สร้างชีวิตใหม่อย่างพอเพียง ด้วยบัญชีครัวเรือน” ณ หอประชุมโรงเรียนท่าม่วง ราษฎร์บำรุง จ.กาญจนบุรี จัดโดย สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยมี นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวต้อนรับ และนายศุภชัย บานพับทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวรายงานการจัดงาน กิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ภายใต้ การจัดทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพของเกษตรกร เยาวชน บุคคลทั่วไป ผู้นำชุมชน และผู้แทนสถาบันเกษตรกร และเพื่อให้ ครูบัญชี เกษตรกรอาสา ผู้นำชุมชน และผู้แทนสถาบันเกษตรกร นำความรู้ที่ได้รับไป สอนแนะแก่สมาชิก และประชาชนโดยทั่วไปให้เห็นถึงความสำคัญของการจด บันทึกบัญชี สามารถสร้างเครือข่ายการทำบัญชีให้มากขึ้นทั้งในชุมชนและ นอกชุมชน เพื่อให้เกษตรกร เยาวชน และบุคคลทั่วไป สามารถบันทึกบัญชี รับจ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่อง นำไปสู่ ครอบครัว และชุมชนที่เข้มแข็งและมีความสุขอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมเสวนาในครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้แทนจากสถาบันต่าง ๆ รวมถึงบุคคลทั่วไป อาทิ นายวิทยา พนาวงศ์ ผู้แทนสถาบันเกษตรกร นางสาวสุมนมาลย์ อินทรง ผู้แทนสถาบันการศึกษา นายแรม เชียงกา และนายเจน ชูใจ ผู้แทนเกษตรกร นางสาวแก้วทิพย์ เปรมศักดิ์ ผู้แทนเยาวชน ตลอดจนศิลปิน ยาว อยุธยา โดยมี นายประพจน์ ภู่ทองคำ ทำหน้าที่ดำเนินการเสวนา นอกจากนี้ยังมี การจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ในเรื่อง การจัดทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือน ตลอดจนนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เรื่องการทำบัญชี อีกด้วย ผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย เกษตรกร เยาวชน ประชาชนทั่วไป ผู้นำชุมชน ผู้แทนสถาบัน เกษตรกร และครูบัญชีเกษตรกรอาสา ในพื้นที่อำเภอท่าม่วง อำเภอพนมทวน อำเภอท่ามะกา อำเภอด่านมะขามเตี้ย และอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 500 คน
t20090403113314_11712.jpg
t20090403113314_11713.jpg
t20090403113322_11715.jpg
t20090403113321_11716.jpg
t20090403113328_11718.jpg
t20090403113328_11719.jpg
t20090403113336_11721.jpg
t20090403113337_11722.jpg
t20090403113344_11724.jpg
t20090403113343_11725.jpg
t20090403113351_11727.jpg
t20090403113352_11728.jpg
t20090403113358_11730.jpg
t20090403113357_11731.jpg
t20090403113405_11733.jpg
t20090403113404_11734.jpg
t20090403113411_11736.jpg
t20090403113411_11737.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888