หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เสริมกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงให้กับสหกรณ์เอกชนเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2552 นายเกรียงศักดิ์ บุณยะสุต รองอธิบดี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนา 4 ภาค เรื่อง กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง ให้กับสหกรณ์ที่จัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ณ โรงแรมท๊อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก การสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการสัมมนาได้รับความรู้ เกี่ยวกับเครื่องมือ CFSAWS:ss มาใช้ในการบริหารจัดการทางการเงินของสหกรณ์ การใช้ข้อมูลทางการเงินในการบริหารงาน ความเสี่ยง รวมทั้งได้รับความรู้เกี่ยวกับ ความร่วมมือ 3 ฝ่ายในงานสอบบัญชีภาคเอกชน การคัดเลือกผู้สอบบัญชี ตลอดจนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเสริมสร้างความเข้าใจอันดี ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าสัมมนา ผู้เข้ารับอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ของสหกรณ์ที่จัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชนในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 และ 7 จำนวน 77 คน โดยการสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางสมพร พุฒวันเพ็ญ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการสอบบัญชีภาคเอกชน และนายประสพสิน แม้นทิม ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 บรรยายความรู้ให้กับผู้เข้าสัมมนา ในหัวข้อการคัดเลือกผู้สอบบัญชีและการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ด้วย

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888