หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กรมตรวจฯ จัดเสวนา "กลยุทธ์การทำบัญชีแก้วิกฤติเศรษฐกิจ" ที่ จ.เพชรบุรี
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2552 ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ รัฐมนตรีช่วย ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนา โครงการกู้วิกฤติเศรษฐกิจ ด้วยบัญชีครัวเรือน หลักสูตร “กลยุทธ์การทำบัญชี แก้วิกฤติเศรษฐกิจ” ณ โรงแรมรอยัล ไดมอน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี จัดโดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยมีนายศุภชัย บานพับทอง อธิบดีกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน กิจกรรมการเสวนาโครงการกู้วิกฤติเศรษฐกิจด้วยบัญชีครัวเรือนดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดหาแนวทาง กระตุ้น และสร้างแรงจูงใจในการ จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพให้กับ ผู้นำชุมชน สมาชิกของสหกรณ์ อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี เกษตรกร และประชาชนทั่วไปเห็นถึงความสำคัญของการจดบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย ในครัวเรือน ส่งเสริมให้ครัวเรือนมีการจัดทำบัญชี สร้างวินัยทางการเงิน ใช้ข้อมูลทางบัญชีเป็นเครื่องมือในการแก้ไขและป้องกันปัญหาเศรษฐกิจ ในครัวเรือน ด้วยการรณรงค์ให้มีการทำบัญชีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นแนวทาง หนึ่งที่ช่วยให้ฟันผ่าปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจในครัวเรือน ทั้งยังจะส่งผลไป ยังครอบครัวซึ่งเป็นรากฐานของสังคมให้มีความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสุข ในยุควิกฤติเศรษฐกิจได้ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการเสวนาโครงการกู้วิกฤติเศรษฐกิจ ด้วยบัญชีครัวเรือน หลักสูตร “กลยุทธ์การทำบัญชีแก้วิกฤติเศรษฐกิจ” โดยตัวแทนผู้นำชุมชน ตัวแทนอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี และตัวแทน เกษตรกรมาร่วมระดมความคิดในการแก้ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจในครัวเรือน และนิทรรศการ เผยแพร่ความรู้ พร้อมทั้งนำเสนอผลงานการบันทึกบัญชี ของเกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไป ผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน สมาชิกของสหกรณ์ อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี เกษตรกร และประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 500 คน การนี้ ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ ได้มอบรางวัลแก่นักเรียนและเกษตรกรที่จัดทำบัญชีต่อเนื่องเพื่อ เป็นการสร้างแรงจูงใจและสร้างเครือข่ายให้มีการจัดทำบัญชีเพิ่มมากขึ้นต่อไป
t20090326152957_11225.jpg
t20090326152956_11226.jpg
t20090326153005_11228.jpg
t20090326153005_11229.jpg
t20090326153016_11231.jpg
t20090326153017_11232.jpg
t20090326153029_11234.jpg
t20090326153029_11235.jpg
t20090326153042_11237.jpg
t20090326153041_11238.jpg
t20090326153117_11240.jpg
t20090326153117_11241.jpg
t20090326153126_11243.jpg
t20090326153126_11244.jpg
t20090326153135_11246.jpg
t20090326153135_11247.jpg
t20090326153145_11249.jpg
t20090326153145_11250.jpg
t20090326153155_11252.jpg
t20090326153152_11253.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888