หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สกลนคร...อบรมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร จัดอบรมอาสาสมัครเกษตร ด้านบัญชี หลักสูตร “พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี และการสร้าง เครือข่าย” เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีรับ - จ่าย ครัวเรือน และบัญชีกลุ่มต้นทุนอาชีพพร้อมทั้ง ซักซ้อมการปฏิบัติงานและ วิธีการสร้างเครือข่ายให้กับอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี ผู้ที่เข้ารับการอบรม เป็นอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีในพื้นที่ 18 อำเภอ 125 ตำบล จำนวน 750 คน ระหว่างวันที่ 23 -24 มีนาคม 2552 ณ หอประชุม อำเภอสว่างแดนดิน และหอประชุมอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
t20090326142611_11132.jpg
t20090326142610_11133.jpg
t20090326142608_11135.jpg
t20090326142607_11136.jpg
t20090326142604_11138.jpg
t20090326142604_11139.jpg
t20090326142601_11141.jpg
t20090326142601_11142.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888