หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

ร้อยเอ็ดนำบัญชีร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
นางสาวปิยรัตน์ ตรีนิติ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านบัญชีในงาน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมบริการให้คำแนะนำการบันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และแจกเอกสารสมุดบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน หวังให้เกษตรกร เยาวชน และ ประชาชนที่เข้าร่วมงานได้รับความรู้สามารถจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน รวมทั้งนำข้อมูลทางบัญชีใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจและวางแผนประกอบ อาชีพได้ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยมี นายชิดพงษ์ ฤทธิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธาน ณ บริเวณโรงเรียนขวาววิทยาคาร บ้านขวาว หมู่ที่ 11 ตำบลขวาว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2552
t20090326141835_11101.jpg
t20090326141834_11102.jpg
t20090326141831_11104.jpg
t20090326141831_11105.jpg
t20090326141828_11107.jpg
t20090326141828_11108.jpg
t20090326141824_11110.jpg
t20090326141825_11111.jpg
t20090326141822_11113.jpg
t20090326141821_11114.jpg
t20090326141406_11116.jpg
t20090326141405_11117.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888