หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ครบรอบ 30 ปี
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2552 นางจิรภา อิสโรภาส ผู้เชี่ยวชาญ ด้านสอบบัญชี ผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มอบดอกไม้แสดงความยินดี กับนายอภิชาต จงสกุล เลขาธิการสำันักงานเศรษฐกิจการเกษตร เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ครบรอบปีที่ 30 ณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
t20090325105010_11006.jpg
t20090325105009_11007.jpg
t20090325105006_11009.jpg
t20090325105005_11010.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888