หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

อบรม EasyWebTime Version 2007
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2552 นายสมชาย ศิริรุ่งกิจ ผู้อำนวยการสำนัก เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดอบรมหลักสูตร “การใช้โปรแกรมบริหารจัดการ EasyWebTime Version 2007 รุ่นที่ 1 ณ ห้องปฏิบัติการอเนกประสงค์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ให้ข้าราชการได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโปรแกรม EasyWebTime Version 2007 มีความเข้าใจคำสั่ง เมนู และหลักการทำงานโปรแกรม สามารถปรับปรุงเนื้อหา และข้อมูลให้เกิดความ ทันสมัยอยู่เสมอ สามารถบริหารจัดการ และแบ่งหน้าที่การปรับปรุงเนื้อหาเว็บไซต์ ในส่วนต่าง ๆ ได้ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ ในส่วนกลาง ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงาน และสามารถ ถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรในสังกัดได้ รวมทั้งสิ้น 38 คน ระหว่างวันที่ 23 – 24 มีนาคม 2552
t20090325102200_10975.jpg
t20090325102159_10976.jpg
t20090325102157_10978.jpg
t20090325102156_10979.jpg
t20090325102154_10981.jpg
t20090325102153_10982.jpg
t20090325102150_10984.jpg
t20090325102149_10985.jpg
t20090325102148_10987.jpg
t20090325102147_10988.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888