หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ ตรวจเยี่ยมและติดตามงานในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
นางสาวฉวีวรรณ เลียววิจักษณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 11 และ 13 ได้เดินทางตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ ที่มีความเสี่ยงในการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยธรรมชาติที่จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมทั้งได้ประชุมหารือร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่ การนี้ นายมงคล จันทร์ส่อง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ เข้าร่วมการประชุม เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2552 ณ ห้องประชุม อบต.ห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
t20090323150829_10860.jpg
t20090323150828_10861.jpg
t20090323150906_10863.jpg
t20090323150904_10864.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888