หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดชัยนาท
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จ พระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จทรงเยี่ยมและติดตาม การดำเนินงาน "โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว” ในพระราชูปถัมป์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร โอกาสนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมารทรงประทานเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้สนับสนุนและช่วยเหลือ งานในโครงการฯ จากนั้น เสด็จเยี่ยมบ้านบัญชีสายใยรักและบ้านสมาชิกโครงการ สายใยรักแห่งครอบครัว ณ วัดสระไม้แดง หมู่ที่ 16 ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2552 การนี้ นางนฤมล พนาวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบและพัฒนา พร้อมด้วย นางสาวอุบลศรี หอพัตราภรณ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ชัยนาท และข้าราชการในสังกัดร่วมเฝ้ารับเสด็จ
t20090323133043_10736.jpg
t20090323133042_10737.jpg
t20090323133041_10739.jpg
t20090323133040_10740.jpg
t20090323133037_10742.jpg
t20090323133037_10743.jpg
t20090323133035_10745.jpg
t20090323133034_10746.jpg
t20090323133033_10748.jpg
t20090323133032_10749.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888