หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

อุทัยธานี...นำบัญชีร่วมจัดนิทรรศการในคลินิกเคลื่อนที่ฯ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี โดยนายชูศักดิ์ สมบุญหัวหน้า สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี ได้จัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านบัญชี ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชน เกษตรกร รวมทั้งข้าราชการ ความตระหนักถึงความสำคัญ ของการจดบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน โดยมีนายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2552 ณ แปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน หมู่ที่ 6 ตำบลดอนกลอย อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี
t20090306160910_10289.jpg
t20090306160910_10290.jpg
t20090306160907_10292.jpg
t20090306160905_10293.jpg
t20090306160903_10295.jpg
t20090306160903_10296.jpg
t20090306160901_10298.jpg
t20090306160900_10299.jpg
t20090306160858_10301.jpg
t20090306160859_10302.jpg
t20090306160856_10304.jpg
t20090306160855_10305.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888