หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สกลนคร...ส่งเสริมเยาวชน
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร สอนแนะการจัดทำบัญชี รับ-จ่าย ในครัวเรือน ให้แก่นักเรียนตาม “โครงการต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป เพื่อส่งเสริมให้ นักเรียนรู้จักจดบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน เพื่อเป็นเครื่องมือเตือน สติตัวเองในการใช้จ่ายเงิน และรู้จักการการออมเงิน และช่วยเหลือครอบครัว ต่อไปในอนาคต โดยมี ครูและนักเรียนที่เข้ารับการอบรม จำนวน 49 ราย ณ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2552
t20090305134710_10196.jpg
t20090305134709_10197.jpg
t20090305134707_10199.jpg
t20090305134706_10200.jpg
t20090305134705_10202.jpg
t20090305134704_10203.jpg
t20090305134702_10205.jpg
t20090305134702_10206.jpg
t20090305134700_10208.jpg
t20090305134659_10209.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888