หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

อุดรธานี...นำบัญชีสู่เยาวชน
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2552 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี สอนแนะการจัดทำบัญชีในครัวเรือนให้แก่นักเรียนตาม“โครงการต้นกล้า เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี”ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4 ขึ้นไป เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กนักเรียนมีความรู้ รู้จักการใช้จ่ายเงินอันจะนำไป สู่การออม และขยายผลไปสู่ครอบครัว หวังให้สามารถพึ่งพาตนเองและดำเนิน ชีวิตได้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันจะส่งผลให้ตนเองและครอบครัว มีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านเทพภูเงิน และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาชมภู จังหวัดอุดรธานี
t20090304144207_10165.jpg
t20090304144206_10166.jpg
t20090304144205_10168.jpg
t20090304144204_10169.jpg
t20090304144203_10171.jpg
t20090304144203_10172.jpg
t20090304144202_10174.jpg
t20090304144200_10175.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888