หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เสริมทักษะด้านเทคนิคการจัดทำแผนการสอบบัญชีให้กับบุคลากร รุ่นที่ 5
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2552 นางมาลัย เนียมสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร "ผู้สอบบัญชี ขั้นกลาง : เทคนิคการจัดทำแผนการสอบบัญชี" รุ่นที่ 5 ณ ห้องนนทรี 1 KU HOME มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ทักษะ และความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนงานสอบบัญชีและการประเมินความเสี่ยง ในการสอบบัญชี การจัดทำแผนการสอบบัญชีโดยรวมและแนวการสอบบัญชี สามารถวิเคราะห์ปัญหาในการปฏิบัติงานสอบบัญชีได้อย่างถูกต้อง โดยจะ ได้รับประสบการณ์ตรงจากการไปศึกษาดูงานสหกรณ์การเกษตร รวมทั้งได้มี โอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรม ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยข้าราชการที่ปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกร จำนวน 70 คน โดยมีกำหนดอบรมระหว่างวันที่ 3 – 6 มีนาคม 2552
t20090303153516_10103.jpg
t20090303153515_10104.jpg
t20090303153514_10106.jpg
t20090303153513_10107.jpg
t20090303153512_10109.jpg
t20090303153511_10110.jpg
t20090303153508_10112.jpg
t20090303153508_10113.jpg
t20090303153746_10115.jpg
t20090303153506_10116.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888