หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

ขอนแก่นอบรมการใช้โปรแกรม ACL ระบบตรวจสอบสหกรณ์เชิงลึก (CATs)นางสาวเกสร เรืองรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการอบรมหลักสูตร การใช้โปรแกรม ACL ระบบตรวจสอบสหกรณ์เชิงลึก (CATs) สำหรับสหกรณ์ภาคเกษตร และการใช้ เครื่องมือเตือนภัยทางการเงิน (CFSAWS:ss) สำหรับข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น เพื่อความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการใช้ คอมพิวเตอร์ช่วยในการตรวจสอบบัญชี ตลอดจนเกิดกระบวนการสร้างองค์ความรู้ ด้านการวิเคราะห์ทางการเงินแก่นักวิเคราะห์และที่ปรึกษาทางการเงินของสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกร ระหว่างวันที่ 23 – 27 กุมภาพันธ์ 2552 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888