หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พื้นที่จังหวัดน่าน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 23 - 27 กุมภาพันธ์ 2552 ทรงเยี่ยมและติดตามงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในถิ่นทุรกันดาร การส่งเสริมกลุ่มอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดาร และโครงการ ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา โดยมี น.ส.สุณี ตั้งในคุณธรรม ที่ปรึกษางานโครงการพระราชดำริ นายพิบูลย์ บุญสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 นางสาวมะลิวัลย์ ควรหา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์น่าน พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมี พระดำรัสกับนางสาวมะลิวัลย์ ควรหา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์น่าน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 ณ โรงเรียนบ้านบ่อหยวก ใจความตอนหนึ่งว่า “ ...ฉันอยากให้เด็กทำเอง จะได้คิดเลขเป็น ...”
t20090302144713_9978.jpg
t20090302144713_9979.jpg
t20090302144712_9981.jpg
t20090302144710_9982.jpg
t20090302144708_9984.jpg
t20090302144707_9985.jpg
t20090302144702_9987.jpg
t20090302144703_9988.jpg
t20090302144700_9990.jpg
t20090302144659_9991.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888