หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดราชบุรีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดราชบุรี โดยทรงเยี่ยมและทรงติดตาม ในโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาตามพระราชดำริ ทอดพระเนตรกิจกรรมการ ส่งเสริมอาชีพของกลุ่มพัฒนาอาชีพโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยา กลุ่มปั้น กระดาษนิรันพรการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2552 โดยมีนักเรียนและครูที่รับผิดชอบกิจกรรมสหกรณ์ นักเรียนถวายรายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว การนี้ นายศุภชัย บานพับทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นางพัชรี รักเรียนรบ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 และ นางวันเพ็ญ จารุวัฒนพานิช หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ร่วมรับเสด็จ

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888