หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริในโรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 ได้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไลออนส์มหาจักร 9 บ้านป่าข้าวหลาม ตำบลกึ้ดช้าง อำเภอแม่แตง และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนรัปปาปอร์ต บ้านป่าเกี๊ยะใน ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2552การนี้ นางพัทธนันท์ พันธุ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ เชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าเฝ้ารับเสด็จฯและถวายรายงาน การดำเนินงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องในโครงการส่งเสริมสหกรณ์ ตามแนวพระราชดำริแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในโอกาสนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ ได้นำภาพถ่ายเด็กนักเรียนชาวเขา ที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจัดทำ โดยข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ เชียงใหม่ในรูปแบบการ์ดอวยพร จำนวน 50 แผ่น ทูลเกล้าถวายเพื่อทรงใช้ตาม พระราชอัธยาศัยด้วย
t20090126101216_8292.jpg
t20090126101215_8293.jpg
t20090126101213_8295.jpg
t20090126101208_8296.jpg
t20090126101206_8298.jpg
t20090126101205_8299.jpg
t20090126101203_8301.jpg
t20090126101202_8302.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888