หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.อุดรธานี ออกค่าย แนวร่วมภูมิปัญญาทางบัญชีเพื่อชีวิตที่พอเพียง ในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี นำโดย นางสาววัชรี เรืองจิระขจร หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ได้จัดทำโครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยจัดการอบรมหลักสูตร ค่ายแนวร่วมภูมิปัญญาทางบัญชีเพื่อชีวิตที่พอเพียง ในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ ให้กับเยาวชนนักเรียนจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ณ โครงการค่ายเยาวชนพิทักษ์ไพร ฝอยลม อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 19 -20 มกราคม 2552 การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการทำบัญชี และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง โดยกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชี การแบ่งกลุ่มย่อยระดมสมองพร้อมนำเสนอผลงานเป็นรายกลุ่ม และกิจกรรมอื่น ๆ ผู้เข้าอบรมได้แก่ เยาวชนนักเรียนจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จำนวน 30 คน จาก 10 โรงเรียน

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888