หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าตรวจเยี่ยม และติดตามงานในพื้นที่จังหวัดตากเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2552 นายทรงพล พนาวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานใน โครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานในสังกัดในพื้นที่จังหวัดตาก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นางสาวสดศรี พันธุ์วิไล หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม สหกรณ์การเกษตรบ้านตาก จำกัด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก โอกาสนี้ นางสาวสดศรี พันธุ์วิไล หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก ได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานในโครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชี แก่เกษตรกรไทยของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และในวันเดียวกัน นายทรงพล พนาวงศ์ ผู้ตรวจราชการฯ ได้เข้าติดตามผลการเรียนรู้การจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพของอาสาสมัครด้านบัญชี (ครูบัญชี) และเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการฯ ณ สถาบันการเงินชุมชนตำบลเกาะตะเภา บ้านวังหม้อเหนือ หมู่ 5 ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ด้วย

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888