หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

คณะที่ปรึกษาและคณะทำงานโครงการ DEA ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลสหกรณ์ต้นแบบในกรุงเทพมหานครคณะที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงาน ของสหกรณ์ออมทรัพย์ ด้วยแบบจำลอง Data Envelopment Analysis นำโดย ผศ.ดร.ปราณี นิลกรณ์ หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.สุดา ตระการเถลิงศักดิ์ รองหัวหน้าโครงการ และนายวรเทพ ไวทยาวิโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วย คณะทำงานโครงการฯ ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นำโดย นายสมชาย ศิริรุ่งกิจ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล สหกรณ์ออมทรัพย์ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ ธกส.จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด และสหกรณ์ ออมทรัพย์ กทม. จำกัด เพื่อรวบรวมข้อมูลในการกำหนดแนวทางประเมินการดำเนินงาน ของสหกรณ์ออมทรัพย์ ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี (Best practice) และลักษณะพิเศษ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่อยู่ในชั้นแนวหน้า อันจะนำไปสู่การปฏิบัติในการสร้าง ประสิทธิภาพและคุณภาพของสหกรณ์ออมทรัพย์ เมื่อวันที่ 19 - 20 มกราคม 2552

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888