หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

ประจวบคีรีขันธ์ สร้างวินัยทางการเงินแก่เยาวชนในโรงเรียน ตชด.
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2552 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์ นำโดย นางรุ่งโรจน์ เจิมจรุง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมสร้างวินัยทางการเงินแก่เยาวชนในโรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน โดยสอนแนะวิธีการจดบันทึกรายรับ-จ่ายในครัวเรือนให้กับ เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรก ตระคร้อ และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองน้อย ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวม 120 คน โดยมุ่งหวังให้ความรู้แก่นักเรียน ให้สามารถจัดทำบัญชี-รับจ่ายของตนเองและขยายผลไปสู่ครอบครัว อันจะนำไปสู่ การออมของตนเองและครอบครัว และดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในโอกาสนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์ ได้นำเครื่องอุปโภคบริโภค เช่น ตุ๊กตา ขนม เสื้อผ้า ผ้าห่มกันหนาว เป็นต้น ไปแจก ให้กับเด็กนักเรียนทั้งสองแห่งด้วย
t20090121163906_8127.jpg
t20090121163905_8128.jpg
t20090121163901_8130.jpg
t20090121163900_8131.jpg
t20090121163858_8133.jpg
t20090121163857_8134.jpg
t20090121163856_8136.jpg
t20090121163855_8137.jpg
t20090121163854_8139.jpg
t20090121163853_8140.jpg
t20090121163851_8142.jpg
t20090121163850_8143.jpg
t20090121163849_8145.jpg
t20090121163848_8146.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888