หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กรมตรวจฯ เสริมทักษะความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงานฯ หลักสูตร "ผู้สอบบัญชีขั้นกลาง...รุ่นที่ 3"
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2551 นางมาลัย เนียมสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร ผู้สอบบัญชีขั้นกลาง : เทคนิคการจัดทำแผนการสอบบัญชี รุ่นที่ 3 ณ ห้องนนทรี 1 KU Home มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 23 มกราคม 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนงานสอบบัญชีและการประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชี การจัดทำแผนการสอบบัญชีโดยรวมและแนวการสอบบัญชี โดยได้รับประสบการณ์ตรงจากการศึกษาดูงานสหกรณ์การเกษตร สามารถวิเคราะห์ปัญหาในการปฏิบัติงานสอบบัญชีได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งได้เพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการจัดทำแผนการปฏิบัติงานสอบบัญชี ตลอดจนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรม ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยข้าราชการที่ปฏิบัติงานสอบบัญชีและงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 70 คน
t20090120150711_8032.jpg
t20090120150710_8033.jpg
t20090120150709_8035.jpg
t20090120150708_8036.jpg
t20090120150658_8038.jpg
t20090120150657_8039.jpg
t20090120150656_8041.jpg
t20090120150655_8042.jpg
t20090120150654_8044.jpg
t20090120150653_8045.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888