หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการt20080326171353_118.jpg
นายเรืองชัย บุญญานันต์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีสหกรณ์การเกษตรตัวอย่างจำนวน 3 แห่งคือสหกรณ์การเกษตรเชียรใหญ่ จำกัด สหกรณ์กองทุนสวนยางกะทูนพัฒนา จำกัด จ.นครศรีธรรมราช และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัชฎาภูเก็ต จ.ภูเก็ต ได้ทดลองเพิ่มข้อกำหนดในระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ โดยให้สมาชิกใหม่ที่ยื่นกู้ต้องทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพย้อนหลังอย่างน้อย 1 เดือนขึ้นไป ตลอดจนให้สมาชิกเก่าทำบัญชีครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง พบว่าร้อยละ 50 ที่เคยผิดนัดชำระหนี้สามารถชำระหนี้ได้และตรงเวลามากขึ้น ทั้งนี้ได้มีแนวทางให้ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ทั่วประเทศจะต้องรณรงค์ให้ความรู้การเพิ่มระเบียบหรือข้อกำหนดเรื่องการจัดทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพในการประชุมใหญ่ประจำปีของสหกรณ์ทุกแห่ง เพื่อให้เกิดความเข้าใจและนำไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรสมาชิกเองและธุรกิจสหกรณ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้มีนโยบายส่งเสริมการทำบัญชีครัวเรือนสนับสนุนให้เกษตรกรจดบันทึกรายรับ – รายจ่าย ปลูกฝังให้ มีวินัยทางการเงิน เพราะบัญชีสามารถแก้ไขปัญหาความยากจนได้ หากเกษตรกร ทำบัญชี รู้รายรับที่ได้มาและรายจ่ายที่สูญไป ก็จะสามารถวางแผนการชำระหนี้และการใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันในส่วนของธุรกิจสหกรณ์ก็สามารถตรวจสอบความสามารถ ทางการชำระเงินของสมาชิกได้ และทำให้เกิดความมั่นคงในการดำเนินงาน “...เป้าหมายสูงสุดที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์มุ่งหวัง ไม่ใช่การสร้างเงื่อนไขข้อบังคับเพื่อการชำระหนี้ แต่มุ่งหวังให้เกษตรกรไทยจะต้องไม่เป็นหนี้ มีเงินออมและ มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยการใช้บัญชีเป็นเครื่องมือหรือกระจกเงาในการสะท้อนเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามที่กรมตรวจบัญชีรณรงค์อย่างต่อเนื่องคือ ทำบัญชีต้นทุนอาชีพเพื่อรับรู้รายได้ ทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายเพื่อสร้างเงินออม...” อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กล่าว ด้านนายสมหมาย เขียวทอง ประธานกลุ่มสหกรณ์การเกษตรเชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช กล่าวว่า สหกรณ์การเกษตรเชียรใหญ่ซึ่งเปิดให้บริการสินเชื่อแก่สมาชิกมากว่า 30 ปี ตั้งแต่ปี 2518 ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า1,200 ราย มีวงเงินหมุนวียนประมาณ 90 ล้านบาท ภายหลังทดลองนำข้อกำหนดในระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ โดยให้สมาชิกใหม่ที่ยื่นกู้และผู้ค้ำประกันต้องทำบัญชีครัวเรือนและ บัญชีต้นทุนอาชีพย้อนหลังอย่างน้อย 1 เดือนขึ้นไป ตลอดจนให้สมาชิกเก่าทำบัญชีครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปัจจุบันสมาชิกที่เคยผิดนัดชำระหนี้มีความสามารถในการชำระกลับคืนมาร้อยละ 50 เพราะสมาชิกรู้รายได้และรายจ่าย ตลอดจนเงินออม ซึ่งถือว่าเป็นความสำเร็จอย่างยิ่งในการนำบัญชีมาส่งเสริมสมาชิกให้รู้จักตนเองมากขึ้น และส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจสหกรณ์ที่สามารถขยายการให้บริการเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกเกษตรกรรายอื่นๆได้อย่างกว้างขวางมากขึ้นด้วย

ข่าว/บทความยอดนิยม

ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

news_bullet สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
news_bullet อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการกำกับ ติดตามและประเมินผล
news_bullet ประจวบคีรีขันธ์...บัญชีครัวเรือนเคลื่อนที่
news_bullet โครงการ สอนควายไถนา โรงเรียน ค.ควายพัฒนา
news_bullet ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต 116 ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
news_bullet เสวนา เครือข่ายแรงงานนอกระบบจังหวัดพะเยา
news_bullet งานวันสหกรณ์แห่งชาติปี 2551 จังหวัดนครศรีธรรมราช
news_bullet สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินติดตามงานโครงการตามพระราชดำริ
news_bullet แจ้งเกิดเครื่องมือชิ้นใหม่เตือนภัยทางการเงิน "CFSAWS:ss"
news_bullet ขอบคุณเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ...GL2
news_bullet สตส.ร้อยเอ็ด สอนเกษตรกรจัดทำบัญชีในงานไถกลบตอซัง
news_bullet อธิบดีกรมตรวจฯ เดินทางตรวจเยี่ยมราชการในจังหวัดสตูล
news_bullet กำแพงเพชร เสริมสร้างความเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืนให้กับเยาวชนบ้านหนองแม่แตง
news_bullet สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก ร่วมบูรณาการในงานคลินิกเคลื่อนที่
news_bullet สุราษฎร์ธานี นำ "บัญชี" สู่เยาวชนในโรงเรียน

จำนวนคนอ่าน 628 คน

จำนวนคนโหวต 1 คน

โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ  star_yellow star_yellow

  ให้ 1 คะแนน 0%
  ให้ 2 คะแนน
 
100%
  ให้ 3 คะแนน 0%
  ให้ 4 คะแนน 0%
  ให้ 5 คะแนน 0%

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888