หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.7 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพการสอบบัญชีก้าวสู่มิติการเตือนภัยทางการเงินนายชาญชัย ศรีคงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "โครงการเพิ่มศักยภาพ การสอบบัญชีก้าวสู่มิติการเตือนภัยทางการเงิน" จัดโดยสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ที่ 7 ณ ลานทองอุทยานวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง รีสอร์ท อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2551 การประชุมเชิงปฏิบัติดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี มีหลักปฏิบัติในการบริหารและควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีให้เป็นไปตาม มาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด เพื่อพัฒนางานสอบบัญชีเข้าสู่มาตรฐานการปฏิบติงานทางวิชาชีพ และใช้เป็น มาตรฐานการปฏิบัติงานสอบบัญชีในปีงบประมาณ 2552 ลดข้อผิดพลาดที่พบ จากการสอบทานงานสอบบัญชี รวมถึงการใช้เครื่องมือและโปรแกรมทางการเงิน CFSAWS:ss ในการประเมินความมั่นคงทางการเงิน เฝ้าระวังความเสี่ยง และพยากรณ์ธุรกิจของสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการ หัวหน้าและผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 รวมทั้งสิ้น 55 คน โดยการประชุม เชิงปฏิบัติการฯ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 - 15 มกราคม 2552

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888