หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท. 10 จัดกิจกรรมเพื่อนักเรียน ตชด.
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ในพื้นที่นำข้าราชการในสังกัดร่วมจัดกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2552 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านโป่งลึก หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 ตระหนักในความสำคัญของเด็ก และเยาวชน ซึ่งจะเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้า และเป็นกำลังของชาติ จึงได้มอบสิ่งที่ดี มีคุณค่า สร้างความประทับใจแก่เด็ก โดยได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ให้กับนักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านโป่งลึก หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2552 โดยมอบสิ่งของอาหารแห้ง อุปกรณ์การเรียน ของเล่น เพื่อเสริมทักษะและพัฒนาการ พร้อมกับเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน กิจกรรมนันทนาการ เพื่อส่งเสริมทักษะ ความบันเทิง และความสนุกสนาน ให้แก่เด็กนักเรียน เด็ก ๆ ได้รับความสุขจากกิจกรรมดังกล่าวอย่างมาก ยิ้มแย้มแจ่มใส สดชื่น และแสดงออกด้วยคำกล่าวขอบคุณจากตัวแทน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เด็กหญิงน่อกะปรื้อ จีโข้ง (น้องบี) ที่ว่า ...ขอบคุณที่ท่านเมตตา... ...สละเวลานำสิ่งของมาให้... ...พวกเราไม่มีอะไรให้... ...มีแต่น้ำใจ และพวกเราจะตั้งใจเรียนหนังสือ...
t20090115103058_7686.jpg
t20090115103058_7687.jpg
t20090115103057_7689.jpg
t20090115103057_7690.jpg
t20090115103058_7692.jpg
t20090115103057_7693.jpg
t20090115103057_7695.jpg
t20090115103056_7696.jpg
t20090115103046_7698.jpg
t20090115103044_7699.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888