หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จากนั้น ทรงเยี่ยมบ้านนายสวน อัตตะสาระเกษตรกรทำสวนยางพารา สวนผลไม้ เลี้ยงปลา และปลูกผัก สมาชิกนิคมสร้างตนเองสุคิรินรุ่นแรก ซึ่งเป็นจุดเผยแพร่ เทคโนโลยีทางการเกษตรและเป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือระหว่างกัน ในนิคมสร้างตนเองฯ โดยมี นายไตรรงค์ สมเชื้อหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์นราธิวาส เฝ้ารับเสด็จและถวายรายงานข้อมูลเพื่อทอดพระเนตรเกี่ยวกับ บัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนของนายสวน อัตตะสาระ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2552 ณ บ้านเกษตรกร (นายสวน อัตตะสาระ) ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
t20090114152114_7593.gif
t20090114152114_7594.gif
t20090114152112_7596.gif
t20090114152111_7597.gif
t20090114152109_7599.gif
t20090114152108_7600.gif
t20090114152106_7602.gif
t20090114152106_7603.gif
t20090114152104_7605.gif
t20090114152104_7606.gif

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888