หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก ร่วมบูรณาการในงานคลินิกเคลื่อนที่
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในกระทรวง เกษตรและสหกรณ์และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก จัดงานตามโครงการ "คลินิกเกษตรเคลื่อนที่" ในพระราชานุเคราะห์ฯเนื่องในวันคล้ายวันประสูติของ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยมี นายสุรชัย อังเกิดโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ให้เกียรติเป็นประธานพิธี ณ ลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2552 การนี้ นางสาวธนาวรรษ์ จุลกัณห์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการและสอนแนะ การจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนรวมทั้งแจกเอกสารสมุดบัญชีให้กับเด็กนักเรียนและ ประชาชนที่เข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย
t20090112163640_7498.jpg
t20090112163639_7499.jpg
t20090112163638_7501.jpg
t20090112163637_7502.jpg
t20090112163635_7504.jpg
t20090112163634_7505.jpg
t20090112163624_7507.jpg
t20090112163623_7508.jpg
t20090112163618_7510.jpg
t20090112163619_7511.jpg
t20090112163617_7513.jpg
t20090112163616_7514.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888