หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติ พระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตรัง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตรัง โดยทรงติดตามการดำเนินงาน โครงการตามพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหินจอก ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2552 ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำกิจกรรม สหกรณ์นักเรียน โดยมีกรรมการสหกรณ์นักเรียนและครูที่รับผิดชอบกลุ่มกิจกรรม สหกรณ์นักเรียนถวายรายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรมฯ และทอดพระเนตร สมุดบัญชีของกลุ่มฯ ที่นำถวายด้วย การนี้ นายศุภชัย บานพับทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และ นางกฤษณา กฤษณวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ
t20090112154500_7467.jpg
t20090112154459_7468.jpg
t20090112154456_7470.jpg
t20090112154456_7471.jpg
t20090112154454_7473.jpg
t20090112154453_7474.jpg
t20090112154451_7476.jpg
t20090112154450_7477.jpg
t20090112154449_7479.jpg
t20090112154448_7480.jpg
t20090112154447_7482.jpg
t20090112154446_7483.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888