หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กำแพงเพชร เสริมสร้างความเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืนให้กับเยาวชนบ้านหนองแม่แตงสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร นำ "บัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจ พอเพียง" สู่เยาวชนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 3 โดยการสอนแนะให้เยาวชน รู้จักจดบันทึกรายรับ – จ่าย สร้างวินัยทางการเงินให้รู้จักประหยัด อดออมและ ใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็น ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำความรู้ ที่ได้ไปขยายผลสู่สมาชิกในครอบครัว รวมทั้งได้นำอุปกรณ์การเรียนและ กระปุกออมสินไปแจกให้กับเด็กนักเรียนเพื่อเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการออม และจัดทำบัญชี ซึ่งเยาวชนนักเรียนให้ความสนใจในกิจกรรมต่าง ๆ เป็นอย่างดี ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) ตำบลหนองแม่แตง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2552

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888