หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สุราษฎร์ธานี นำ "บัญชี" สู่เยาวชนในโรงเรียน
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2552สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุราษฎร์ธานี นำ "บัญชีครัวเรือน" ไปสอนแนะให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 5 เพื่อให้ เยาวชนรู้จักการจดบันทึกบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน นำไปสู่การดำเนินชีวิต ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีข้าราชการในสังกัดสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์สุราษฎร์ธานีเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณโรงเรียนตาขุน ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
t20090108150540_7213.jpg
t20090108150539_7214.jpg
t20090108150538_7216.jpg
t20090108150537_7217.jpg
t20090108150535_7219.jpg
t20090108150534_7220.jpg
t20090108150532_7222.jpg
t20090108150531_7223.jpg
t20090108150530_7225.jpg
t20090108150529_7226.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888