หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เตรียมความพร้อมรองรับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ 2551
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2552นายเกรียงศักดิ์ บุณยะสุต รองอธิบดี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อม รองรับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2551 จากสำนักงาน ก.พ.ร. และบริษัทที่ปรึกษาด้าน การประเมินผล (บริษัท TRIS) ซึ่งจะเข้าติดตามและประเมินผลในส่วนของ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในวันที่ 13 มกราคม 2552 ณ ห้องประชุม 202 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
t20090106161524_7119.jpg
t20090106161523_7120.jpg
t20090106161521_7122.jpg
t20090106161520_7123.jpg
t20090106161518_7125.jpg
t20090106161518_7126.jpg
t20090106161516_7128.jpg
t20090106161515_7129.jpg
t20090106161513_7131.jpg
t20090106161512_7132.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888