หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

เยี่ยมศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดเลย
นายเกรียงศักดิ์ บุณยะสุต รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และ นางสาวเกสร เรืองรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 ตรวจเยี่ยมศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านและเยี่ยมชมการสอนแนะการจัดทำบัญชี ของนายคำป่วน สุธงษา ปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดเลยและอาสาสมัครเกษตร ด้านบัญชี (ครูบัญชี) ซึ่งเป็นวิทยากรบรรยายความรู้ให้กับพระภิกษุและสามเณร ในโอกาสนี้ นายเกรียงศักดิ์ บุณยะสุต รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและการสร้างเครือข่าย ครูบัญชีเพื่อขยายผลไปสู่ชุมชนแก่ผู้เข้ารับการอบรม ณ ศูนย์น้ำฝน อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย เมื่อเร็ว ๆ นี้
t20090105163738_7057.jpg
t20090105163737_7058.jpg
t20090105163735_7060.jpg
t20090105163735_7061.jpg
t20090105163730_7063.jpg
t20090105163730_7064.jpg
t20090105163727_7066.jpg
t20090105163727_7067.jpg
t20090105163725_7069.jpg
t20090105163724_7070.jpg
t20090105163722_7072.jpg
t20090105163722_7073.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888