หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.9 จัดอบรมหลักสูตร "การบริหารการควบคุมภายใน" ให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 จัดอบรมหลักสูตร การบริหารการควบคุม ภายใน ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ระหว่างวันที่ 24 – 26 ธันวาคม 2551 ณ โรงแรมวัฒนา พาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดตรัง การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีระบบการควบคุมภายในที่ดี ช่วยลดข้อบกพร่องทางการเงินการบัญชีและป้องปราม การทุจริต รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี แก่สถาบันเกษตรกร สามารถอำนวยประโยชน์แก่มวลสมาชิก โดยมี นางกฤษณา กฤษณวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดตรัง พัทลุง สตูล และสงขลา รวมทั้งสิ้น 68 คน

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888