หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

"บัญชี" สร้างสายใยรักแห่งครอบครัวสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น จัดอบรมหลักสูตร ความรู้ความเข้าใจ และฝึกปฏิบัติ การทำบัญชีบุคคลและบัญชีต้นทุนการประกอบอาชีพ ภายใต้ โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ ศาลากลางบ้านธาตุ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2551 การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ในการจดบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย เพื่อสร้างวินัยทางการเงิน ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน สร้างความอบอุ่นในครอบครัว โดยมี นายแพทย์เปรมศักดิ์ เพียยุระ ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยสมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว จำนวน 50 ราย การนี้ นายสันติ ปัตติยะ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น ร่วมเป็นวิทยากร ในการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เข้ารับการอบรมด้วย

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888