หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.5 เสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์นายเกรียงศักดิ์ บุณยะสุต รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้เกียรติ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง การเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับ ระบบสหกรณ์ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2551 ณ โรงแรมนภาลัย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 ได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร "การตรวจสอบ กิจการสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบกิจการ" ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 22 - 25 ธันวาคม 2551 ณ โรงแรมนภาลัย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ตรวจสอบกิจการ มีความรู้ความเข้าใจและเสริมสร้างทักษะในการตรวจสอบกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 42 แห่ง จำนวน 66 คน การนี้ นายเกรียงศักดิ์ บุณยะสุต รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ให้เกียรติ บรรยายพิเศษเรื่องการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระฯ ให้กับผู้เข้ารับการอบรม ในครั้งนี้ด้วย

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888