หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ภูเก็ต...สอนแนะบัญชี หวังขจัดปัญหาความยากจน
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต นำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน ร่วมจัดนิทรรศการในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านกู้กู หมู่ 3 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2551 จังหวัดภูเก็ต มุ่งแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิต ของประชาชนให้มีความอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยมี ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้เกียรติ เป็นประธานเปิดงาน การนี้นางสาวพรรณี สุวรรณปาล หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ภูเก็ต พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานราชการในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการ “บัญชีครัวเรือน” พร้อมทั้งแจกเอกสาร และสอนแนะการทำบัญชี รับ – จ่าย ในครัวเรือนให้กับนักเรียน และประชาชนที่เข้าร่วมงานโดยเฉพาะเยาวชนนักเรียน ได้ให้ความสนใจในเวทีกิจกรรมของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต อย่างคับคั่ง
t20081226163651_6866.jpg
t20081226163651_6867.jpg
t20081226163649_6869.jpg
t20081226163649_6870.jpg
t20081226163646_6872.jpg
t20081226163645_6873.jpg
t20081226163643_6875.jpg
t20081226163643_6876.jpg
t20081226163640_6878.jpg
t20081226163641_6879.jpg
t20081226163638_6881.jpg
t20081226163637_6882.jpg
t20081226163636_6884.jpg
t20081226163635_6885.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888