หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.สตูล จัดสัมมนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีนางสาวสุพรรณี สุธารี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล ให้เกียรติ เป็นประธานเปิด โครงการสัมมนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี สำหรับอาสา สมัครเกษตรด้านบัญชีจังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2551 ณ ห้องประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล การสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ เสริมสร้าง ทักษะและความชำนาญในการจัดทำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน และบัญชี ต้นทุนประกอบอาชีพ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีเทคนิคในการปฏิบัติงาน กระตุ้น การเรียนรู้และติดตามประเมินผลการจัดทำบัญชีของบุคคลที่อยู่ในสถาบัน เกษตรกร สามารถนำความรู้ให้แก่เกษตรกร การสร้างเครือข่ายและการ ติดตามการจัดทำบัญชี ทำบัญชีรายรับ- รายจ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุน ประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยอาสา สมัครเกษตรด้านบัญชี รวมทั้งสิ้น 150 คน การนี้ นางสาวสุพรรณี สุธารี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ในการสัมมนาดังกล่าวด้วย

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888